Qiyamka Asaasiga ah

  • Isla xisaabtan iyo daah furnaan  
  • Gudbinta adeeg wax tar leh
  • Ilaalinta wada shaqaynta, u heellanaanta shaqada, iyo is aaminaadda